Giới thiệu

CÔNG NGHỆ VIỆT NAM:

Được thành lập vào năm 2017, CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Là Công ty chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, tư vấn đấu thầu, tư vấn quản trị doanh nghiệp, tổ chức đào tạo ngắn hạn cho Doanh nghiệp, Cơ quan, Trường học,…..

Các dịch vụ chính của CÔNG NGHỆ VIỆT NAM:

1. Lĩnh vực tư vấn:

 • Tư vấn lập dự án (Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo đầu tư, Đề cương và dự toán chi tiết, Thuyết minh mua sắm...)
 • Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán
 • Tư vấn quản lý dự án
 • Tư vấn giám sát công trình
 • Tư vấn kiểm định, đánh giá hệ thống, ứng dụng...

2. Lĩnh vực lập trình ứng dụng:

 • Tư vấn thiết kế và lập trình phần mềm ứng dụng chuyên ngành

Với phương châm: “Lắng nghe – Am tường – Tuân thủ”, khi thực hiện các công việc, CÔNG NGHỆ VIỆT NAM luôn đặt lợi ích của Quý Khách Hàng lên hàng đầu, tuân thủ quy định của pháp luật, tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp nhằm mục tiêu thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của Quý Khách Hàng.

Sự hài lòng của Quý Khách Hàng là thước đo giá trị của chúng tôi.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

 • Xây dựng cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực quản lý
 • Xây dựng đội ngũ kỹ thuật tư vấn chuyên nghiệp, có tay nghề cao, yêu nghề, trách nhiệm với công việc.
 • Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ mới để mang đến các giải pháp tốt nhất cho khách hàng
 • Phát triển bền vững, mang đến cho xã hội những dịch vụ kỹ thuật tiện ích nhất

CÔNG NGHỆ VIỆT NAM có đội ngũ chuyên gia giỏi chuyên môn, nắm vũng pháp lý:

 • Các thành viên của Công ty là Kỹ sư, cử nhân công nghệ thông tin, có kinh nghiệm > 15 năm tại các Công ty lớn như Lạc Việt, HPT, FPT, Dell, HP, Cisco….

 • Các thành viên điều đã có kinh nghiệm tư vấn và triển khai hàng trăm công trình về hạ tầng CNTT, phần mềm ứng dụng trong các tổ chức là tài chính, doanh nghiệp, giáo dục, cơ quan nhà nước…

 • Đội ngũ nhân lực của Công ty có đầy đủ các chứng chỉ của quốc tế như: CCNA, CCNP, CCSP, CCIE, Bảo mật Sophos….

 • Đội ngũ nhân lự Công ty đã tham gia và hoàn thành khóa đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ về tư vấn và quản lý dự án theo quy định của Nghị định 102 của Chính phủ.
 • Đội ngũ nhân lực Công ty, đã tham gia học và thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề tư vấn đấu thầu theo Quy định của Bộ KHĐT. Áp dụng chính thức 01/1/2018.

CÔNG NGHỆ VIỆT NAM có đủ năng lực và kinh nghiệm theo quy định:

Stt

Tiêu chuẩn

Năng lực Công ty

Mức độ đáp ứng

1

Năng lực của tổ chức tư vấn lập dự án

 

 

 

Cấp độ 1: Có ít nhất 10 người trình độ: đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính phù hợp với yêu cầu của dự án; trong đó có người có đủ Điều kiện làm Chủ trì thiết kế sơ bộ Cấp độ 1

 Có 10 nhân sự có Chuyên ngành CNTT, 1 nhân sự Chuyên ngành  kinh tế, tài chính

Thực hiện 6 Báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án nhóm C

Thực hiện 3 Báo cáo Thiết kế thi công – tổng dự toán dự án nhóm C

Thực hiện 5 Đề Cương và dự toán chi tiết dự án nhóm C

Đạt

 

Cấp độ 2: Có ít nhất 7 người người trình độ: đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính phù hợp với yêu cầu của dự án; trong đó có người có đủ Điều kiện làm Chủ trì thiết kế sơ bộ Cấp độ 2

 Có 10 nhân sự có Chuyên ngành CNTT, 1 nhân sự Chuyên ngành  kinh tế, tài chính

Thực hiện 6 Báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án nhóm C

Thực hiện 3 Báo cáo Thiết kế thi công – tổng dự toán dự án nhóm C

Thực hiện 5 Đề Cương và dự toán chi tiết dự án nhóm C

Đạt

2

Năng lực của tổ chức tư vấn quản lý dự án

 

 

 

Cấp độ 1:

- Có Giám đốc tư vấn quản lý dự án Cấp độ 1;

- Có ít nhất 10 người trình độ: đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính phù hợp với yêu cầu của dự án; trong đó có người có đủ Điều kiện làm chủ trì khảo sát; chủ trì thiết kế thi công, chỉ huy thi công xây lắp tại hiện trường và có năng lực giám sát thi công cấp độ 1.

 

Có 1 giám đốc dự án

 

Có 10 nhân sự có Chuyên ngành CNTT

Đạt

 

Cấp độ 2:

- Có giám đốc tư vấn quản lý dự án Cấp độ 2;

- Có ít nhất 7 người trình độ: đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính phù hợp với yêu cầu của dự án; trong đó có người có đủ Điều kiện làm chủ trì khảo sát; chủ trì thiết kế thi công, chỉ huy thi công xây lắp tại hiện trường và có năng lực giám sát thi công cấp độ 2.

 

Có 1 giám đốc dự án

 

Có 10 nhân sự có Chuyên ngành CNTT

Đạt

3

Năng lực của tổ chức tư vấn khảo sát

 

 

 

Có ít nhất 10 người trình độ đại học chuyên ngành công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát, trong đó có người có đủ Điều kiện làm chủ trì khảo sát nhóm dự án phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát.

Có đủ thiết bị phù hợp với từng loại khảo sát.

Có 10 nhân sự có Chuyên ngành CNTT

 

 

 

 

Có trang thiết bị máy vi tính, thiết bị khác phục vụ công tác khảo sát (Đo, kiểm…)

Đạt

4

Năng lực của tổ chức tư vấn thiết kế thi công

 

 

 

Cấp độ 1:

 

 

 

- Có ít nhất 10 người trình độ đại học chuyên ngành: công nghệ thông tin, kinh tế, tài chính;

- Trong đó có người là chủ trì thiết kế thi công cấp độ 1;

- Đã thiết kế thi công ít nhất 01 dự án nhóm A hoặc 2 dự án nhóm B hoặc 5 dự án nhóm C;

Có 10 nhân sự có Chuyên ngành CNTT

 

 

 

Thực hiện 3 Báo cáo Thiết kế thi công – tổng dự toán dự án nhóm C

Thực hiện 5 Đề Cương và dự toán chi tiết dự án nhóm C

Chấp nhận được

 

Cấp độ 2:

 

 

 

- Có ít nhất 7 người trình độ đại học chuyên ngành: công nghệ thông tin, kinh tế, tài chính;

- Trong đó có người là chủ trì thiết kế thi công cấp độ 2;

- Đã thiết kế thi công ít nhất 01 dự án nhóm B, hoặc 2 dự án nhóm C.

Có 10 nhân sự có Chuyên ngành CNTT

 

 

 

Thực hiện 3 Báo cáo Thiết kế thi công – tổng dự toán dự án nhóm C

Thực hiện 5 Đề Cương và dự toán chi tiết dự án nhóm C

Đạt

5

Năng lực của tổ chức tư vấn giám sát

 

 

 

Cấp độ 1:

 

 

 

- Có ít nhất 10 người trình độ đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, đã được bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (thuộc bộ môn giám sát thi công);

- Đã giám sát thi công ít nhất 01 dự án nhóm A, hoặc 2 dự án nhóm B hoặc 3 dự án nhóm C;

Có 10 nhân sự có Chuyên ngành CNTT, đã được bồi dưỡng bộ môn giám sát thi công

 

Thực hiện giám sát 3 dự án nhóm C

Đạt

 

Cấp độ 2:

 

 

 

- Có ít nhất 7 người trình độ đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, đã được bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (thuộc bộ môn giám sát thi công);

- Đã giám sát thi công ít nhất 2 dự án nhóm C.

Có 10 nhân sự có Chuyên ngành CNTT, đã được bồi dưỡng bộ môn giám sát thi công

 

 

Thực hiện giám sát 3 dự án nhóm C

Đạt

3

Nhân sự

 

 

3.1

Năng lực của Chủ trì thiết kế sơ bộ, thiết kế thi công

 

 

 

Phải có trình độ đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, đã được bồi dưỡng nghiệp vụ lập, quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (bộ môn lập và quản lý dự án)

Họ & tên: Nguyễn Long Hồ

Chuyên ngành: CNTT

Kinh nghiệm: 16 năm

Chứng nhận: bộ môn lập và quản lý dự án, Lập dự toán, Giám sát

Đạt

 

Cấp độ 1: Đáp ứng đủ Điều kiện của Cấp độ 2 và có thời gian liên tục làm công tác lập dự án ứng dụng công nghệ thông tin tối thiểu 7 năm, đã từng tham gia lập tối thiểu 5 thiết kế sơ bộ của dự án ứng dụng công nghệ thông tin nhóm A, B, C hoặc đã là Chủ trì thiết kế sơ bộ đối với dự án có quy mô đầu tư tương tự thì được công nhận là chủ trì thiết kế sơ bộ Cấp độ 1

Thực hiện 6 Báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án nhóm C

Thực hiện 3 Báo cáo Thiết kế thi công – tổng dự toán dự án nhóm C

Đạt

 

Cấp độ 2: Có thời gian liên tục làm công tác lập dự án ứng dụng công nghệ thông tin tối thiểu 5 năm, đã từng tham gia lập tối thiểu 3 Báo cáo đầu tư hoặc 2 Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án ứng dụng công nghệ thông tin nhóm C

Thực hiện 5 Đề Cương và dự toán chi tiết dự án nhóm C

Đạt

3.2

Năng lực của Chủ trì khảo sát

 

 

 

Đã tham gia ít nhất 2 nhiệm vụ khảo sát đối với dự án nhóm A, hoặc 3 nhiệm vụ khảo sát đối với dự án nhóm B, C thì được thực hiện chủ trì khảo sát dự án nhóm A;

Đã tham gia ít nhất 2 nhiệm vụ khảo sát đối với dự án nhóm B, C thì được thực hiện chủ trì khảo sát dự án nhóm B, C

Họ & tên: Nguyễn Long Hồ

Chuyên ngành: CNTT

Kinh nghiệm: 16 năm

Chứng nhận: bộ môn lập và quản lý dự án, Lập dự toán, Giám sát

Đạt

 

Tổng cộng

 

ĐẠT

Rất mong được sự hợp tác, cùng phát triển với Quý khách hàng