Dịch vụ tư vấn đấu thầu

17/11/2019 21:18 | : 495

Với đội ngũ chuyên gia Tư vấn đấu thầu giàu kinh nghiệm, được đào tạo và cấp cứng chỉ hành nghề đấu thầu do Cục quản lý đấu thầu cấp, đã từng làm việc tại các tổ chức tư vấn lớn, đa lĩnh vuẹc,… các chuyên gia Tư vấn đấu thầu của chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của Pháp luật về đấu thầu. Các dịch vụ chính của chúng tôi trong lĩnh vực này như sau (Đấu thầu qua mạng, và đấu thầu trực tiếp):

- Lập phương án đấu thầu
- Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu
- Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm…
- Đánh giá Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất,...
- Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu,…
- Lập và thẩm định dự toán
- Tư vấn xử lý tình huống trong đấu thầu
- Tư vấn đàm phán lựa chọn nhà thầu
- Tư vấn đàm phán thỏa thuận hợp đồng…
- Tư vấn đăng ký thông tin nhà thầu, thông tin bên mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia

Tin tức liên quan