Dịch vụ kiểm tra và đánh giá ứng dụng CNTT

17/11/2019 21:02 | : 430

Định nghĩa về một phần mềm hoàn thiện

Một phần mềm hoàn thiện ngoài việc đạt các tiêu chuẩn đánh giá, thì còn phải là một phần có các bug hoặc khiếm khuyết trong phạm vi chấp nhận được, giao sản phẩm trong thời gian quy định, đáp ứng đủ hoặc hợp lý các yêu cầu từ khách hàng đưa ra và phải có khả năng mở rộng sau này.

Các tiêu chuẩn đánh giá phần mềm hoàn thiện

Tiêu chuẩn ISO 8402-1986 định nghĩa chất lượng: Toàn bộ tính năng và đặc điểm của một sản phẩm hoặc dịch vụ có khả năng đáp ứng các nhu cầu đã nêu hoặc ngụ ý.

Các khía cạnh chính của tiêu chuẩn đánh giá phần mềm dành cho khách hàng bao gồm

Good design (Thiết kế hợp lý)

Đáp ứng được tiêu chuẩn của phần một phần mềm hoàn thiện, việc có một thiết kế tốt là rất quan trọng. Ứng dụng hoặc sản phẩm phải đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật và đồng thời nó phải là thân thiện với người dùng.

Các khách hàng về cơ bản thu hút bởi vẻ đẹp và phong cách của ứng dụng. Sự kết hợp màu phù hợp, cỡ chữ và style của văn bản và các nút là rất quan trọng.

Good functionality (Tính năng hoàn thiện)

Bên cạnh với một giao diện thân thiện với người dùng, điều quan trọng là các chức năng nên được hoàn thiện. Đây là tiêu chuẩn đánh giá phần mềm nên chú trọng vào nhất. Tất cả các tính năng và chức năng của chúng sẽ hoạt động như mong đợi. Không nên có bất kỳ sai lệch nào trong kết quả thực tế và kết quả mong đợi.

Reliable (Đáng tin cậy)

Sau khi chúng ta đã kiểm tra cho tất cả các tính năng và chức năng của nó cũng rất quan trọng, rằng các ứng dụng hoặc sản phẩm phải được đáng tin cậy. Ví dụ: Có một ứng dụng lưu quản lý văn bản. Ứng dụng này nên lưu lại tất cả các văn bản và không nên thất bại sau khi nhập 100 hồ sơ. Điều này được gọi là độ tin cậy.

Consistency (Nhất Quán/Chắc chắn)

Phần mềm nên có tính nhất quán/chắc chắn trên toàn bộ ứng dụng hoặc sản phẩm. Phần mềm đơn có thể được đa chiều. Điều rất quan trọng là tất cả các kích thước khác nhau nên hoạt động một cách nhất quán.

Durable (Bền vững – Lâu Dài)

Các phần mềm nên được bền vững – lâu dài. Ví dụ nếu phần mềm đang được sử dụng trong một năm và số lượng dữ liệu đã vượt quá 5000 bản ghi thì không nên thất bại nếu số lượng hồ sơ tăng lên. Các sản phẩm phần mềm hoặc ứng dụng nên tiếp tục hoạt động theo cùng một cách mà không có bất kỳ chức năng nghỉ.

Good after sales service (Bảo trì hiệu quả)

Một khi sản phẩm được chuyển đến khách hàng thì thời gian bảo trì sẽ bắt đầu. Điều rất quan trọng là cung cấp các dịch vụ bán hàng tốt để giữ cho khách hàng hài lòng và hài lòng.

Ví dụ nếu sau khi sử dụng sản phẩm trong sáu tháng, khách hàng thực hiện một số thay đổi đối với đơn xin thì những thay đổi đó nên được thực hiện càng nhanh càng tốt và phải được gửi đến khách hàng đúng hạn với chất lượng.

Value for money (Giá trị bỏ ra)

Việc cung cấp sản phẩm cho khách hàng có giá trị đồng tiền rất quan trọng. Sản phẩm phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. Nó nên làm việc như mong đợi, nên được thân thiện với người dùng. Chúng ta nên cung cấp dịch vụ tốt cho khách hàng.

Khác với các tính năng được đề cập trong yêu cầu kỹ thuật một số chức năng bổ sung có thể được trao cho khách hàng mà họ có thể không nghĩ đến. Các chức năng bổ sung này cần làm cho sản phẩm của họ thân thiện và dễ sử dụng hơn. Điều này cũng làm tăng giá trị đồng tiền.

Tin tức liên quan