ĐẤU THẦU QUA MẠNG: HÀNG CHỤC ĐỊA PHƯƠNG KHÓ HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU

20/11/2019 15:39 | : 419

Khối bộ, ngành: 7 đơn vị chưa đấu thầu qua mạng gói nào

Theo KH&ĐT, trong 10 tháng đầu năm 2019, cả nước có 30.250 gói thầu được ĐTQM (chiếm 30,8% tổng số gói thầu đã thực hiện) với tổng giá trị gói thầu là 88.336 tỷ đồng (chiếm 13,4% tổng giá trị các gói thầu đã thực hiện). Kết quả này chưa đạt so với chỉ tiêu đặt ra trong NQ 01 là tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng bằng hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 50% về số lượng gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu.Và mặc dù chỉ còn 2 tháng nữa là kết thúc năm 2019 song vẫn còn nhiều bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chưa hoàn thành chỉ tiêu đặt ra tại Nghị quyết.

Về phía các bộ, ngành, số liệu được Bộ KH&ĐT vừa công bố cho thấy, có 3 trong số 37 đơn vị được thống kê đã đạt/vượt chỉ tiêu cả năm như: Đài Truyền hình Việt Nam (đạt 52,5% về số lượng gói thầu và 48,3% về tổng giá trị gói thầu thực hiện ĐTQM); Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (tương ứng đạt 52,2% và 36,7%); Bộ Thông tin và Truyền thông (đạt 56,4% và 15%). Có 8 đơn vị đạt chỉ tiêu về tổng giá trị gói thầu (từ 15,4% đến 38,2%) nhưng chưa đạt chỉ tiêu về số lượng gói thầu (dưới 50%). Và có đến 21 đơn vị có tổng giá trị các gói thầu ĐTQM đạt dưới 10%; 32 đơn vị có số lượng gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng đạt dưới 40%. Thậm chí, có 7 đơn vị chưa thực hiện ĐTQM gói thầu nào.

Hàng chục địa phương có thể không hoàn thành chỉ tiêu

Ở khối các địa phương, trong số 63 tỉnh, thành, có 3 địa phương đã đạt và vượt chỉ tiêu chung của năm là Bình Phước (59,6% về số lượng và 62,6% về giá trị), Thanh Hóa (60,3% và 27,5%) và Hòa Bình (59,7% và 22,3%). Đây cũng là 3 địa phương duy nhất đến thời điểm này đã “về đích” hoàn thành chỉ tiêu. Về tổng giá trị gói thầu, hiện có 19 địa phương đã đạt chỉ tiêu trên 15% tổng giá trị gói thầu chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi được thực hiện ĐTQM.

Tuy nhiên, hơn một nửa số địa phương trên cả nước có tổng giá trị các gói ĐTQM chỉ đạt dưới 10% dù thời hạn hoàn thành chỉ tiêu 15% về số lượng đặt ra tại NQ 01 chỉ còn 2 tháng. Thậm chí có đến 16 địa phương có tổng giá trị gói thầu thực hiện đạt dưới 5%, bao gồm: Nam Định, Hải Phòng, Phú Thọ, Bến Tre, Hậu Giang, Quảng Trị, Tiền Giang, Ninh Bình, Đồng Nai, Phú Yên, Bình Dương, Quảng Ninh, Bạc Liêu, Hưng Yên, Bình Định, Hà Nam.

Về phía các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, trong số 19 đơn vị được thống kê, Tập đoàn Điện lực Việt Nam là đơn vị duy nhất đạt chỉ tiêu cả về số lượng và tổng giá trị gói thầu ĐTQM so với mục tiêu đặt ra tại NQ 01 (tương ứng đạt 72,3% và 40,2%). Còn đến 16/19 đơn vị có tổng giá trị các gói thầu ĐTQM đạt dưới 10% và 17/19 đơn vị có số lượng gói thầu thực hiện qua mạng đạt dưới 40%. Thậm chí có đến 8/19 đơn vị đạt dưới 1% về tổng giá trị.               

Sau 6 tháng đầu năm, kết quả thống kê của Bộ KH&ĐT cho thấy có nhiều địa phương đơn vị có tỷ lệ gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng rất thấp, nhiều khả năng không đạt chỉ tiêu tại NQ 01 và thậm chí nhiều đơn vị chưa thực hiện đấu thầu qua mạng gói thầu nào. Trước thực trạng này, ngày 05/7/2019 Bộ KH&ĐT đã có Văn bản số 4652/BKHĐT-QLĐT gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thúc đẩy triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu nêu tại NQ 01 (VB4652).

VB4652 nêu rõ, các cơ quan, đơn vị chỉ đạo các chủ đầu tư, bên mời thầu thuộc phạm vi quản lý của mình đẩy mạnh đấu thầu qua mạng. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với việc không hoàn thành chỉ tiêu thực hiện về đấu thầu qua mạng theo quy định tại NQ 01.

Báo cáo kết quả áp dụng đấu thầu qua mạng theo từng bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn và tổng công ty nhà nước trong 10 tháng đầu năm 2019 được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ: http://muasamcong.mpi.gov.vn/ (tại Chuyên mục "Tin tức" => "Tin tức từ Bộ": http://muasamcong.mpi.gov.vn/tin-cua-bo/15"). Đây là báo cáo định kỳ được công bố vào ngày cuối cùng hàng tháng, kể từ tháng 7/2019.

Hoàng Liên

Tin tức liên quan