Đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia

16/11/2019 21:58 | : 151

Theo Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 10/2019, về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025,  Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử theo kế hoạch.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, khẩn trương phê duyệt thiết kế sơ bộ và điều chỉnh nghiên cứu khả thi trong tháng 11 năm 2019; hướng dẫn triển khai cơ sở dữ liệu đất đai tại các địa phương để tích hợp thành cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Trước đó, trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, ngày 8/11, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, về dữ liệu đất đai, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã trực tiếp làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tìm ra một giải pháp. Trước đây, chúng ta nghĩ nó là một dự án rất lớn. Hiện nay tư duy theo hướng làm thành 1+ 63, tức là có 63 địa phương và có phần tập trung.

Về tiến độ, Bộ trưởng cho biết, năm nay sẽ hoàn thành thiết kế sơ bộ, tiêu chuẩn kết nối, và một số nền tảng để đầu năm 2020 là cả 63 tỉnh và cơ quan Bộ, cơ quan Trung ương triển khai đồng loạt.

Tin tức liên quan