Đào tạo công nghệ

Tập huấn an toàn an ninh thông tin cho công chức, viên chức huyện Tư Nghĩa

Tập huấn an toàn an ninh thông tin cho công chức, viên chức huyện Tư Nghĩa

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND huyện Tư Nghĩa tổ chức tập huấn về an toàn an ninh thông tin cho hơn 40 công chức, viên chức các phòng ban và UBND các xã, thị trấn
XEM TIẾP
Diễn tập ứng cứu, phòng chống sự cố an toàn thông tin” tỉnh Quảng Ngãi

Diễn tập ứng cứu, phòng chống sự cố an toàn thông tin” tỉnh Quảng Ngãi

Vào ngày 18/10/2018, Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Liên danh VNTC - Bảo Tín tổ chức buổi “Diễn tập ứng cứu, phòng chống sự cố an toàn thông tin”.
XEM TIẾP
Tập huấn về an toàn an ninh thông tin cho cán bộ quản trị hệ thống

Tập huấn về an toàn an ninh thông tin cho cán bộ quản trị hệ thống

Trong tháng 9/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 5 lớp tập huấn, bồi dưỡng về an toàn an ninh thông tin cho cán bộ quản trị hệ thống của các Sở, ngành tỉnh và các huyện Đức
XEM TIẾP