Công bố Danh mục sản phẩm phòng, chống phần mềm độc hại

16/11/2019 21:58 | : 188

Cụ thể, sản phẩm CyRadar Endpoint Detection and Response (CyRadar EDR) của Công ty Cổ phần An toàn thông tin CyRadar; sản phẩm Kaspersky Endpoint Security for Business (KESB) và Kaspersky Security Center (KSC) của Công ty Kaspersky Lab SEA.

Theo Công ty Cổ phần An toàn thông tin CyRadar, CyRadar EDR  là giải pháp tổng thể phòng chống mã độc thế hệ mới có khả năng giám sát hệ thống, dự báo sớm, phát hiện các mối nguy, từ đó cảnh báo và xử lý phù hợp; đồng thời lưu trữ, xâu chuối và hệ thống toàn bộ các thông tin về các sự kiện liên quan để có thể điều tra, xác định con đường lây nhiễm.

CyRadar EDR ứng dụng những công nghệ mới như: Big Data, Machine Learning, Sandbox … hoạt động theo mô hình client/server, quản lý tập trung thống nhất. Sử dụng một Server đặt tại trụ sở chính. Các máy trạm sẽ cài CyRadar EDR Endpoint và kết nối với máy chủ tập trung.

Trước đó, ngày 16/7/2019,Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố lần 2 Danh mục sản phẩm sản phẩm phòng, chống phần mềm độc hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm:

- Sản phẩm Giải pháp tổng thể phòng chống virus cho các cơ quan, doanh nghiệp Bkav Endpoint AI của Công ty Cổ phần phần mềm diệt virus Bkav.

- Sản phẩm Viettel Endpoint Detection & Response (VEDR) của Công ty An ninh Mạng Viettel.

- Sản phẩm CMC Malware Detection and Defence của Công ty TNHH An ninh An toàn thông tin CMC;-Sản phẩm: Veramine Advanced Endpoint Security Suite của Công ty Veramine.

Tin tức liên quan